Produkcja palet i europalet oraz opakowań drewnianych

Zakład Drzewny produkuje duży asortyment opakowań, w tym palety gospodarcze i EUR na produkcję których posiadamy licencje EPAL. Zdolności produkcyjne wynoszą ok. 25 tysięcy szt. palet miesięcznie. Zakład posiada odpowiednie do potrzeb klientów zabezpieczenie materiałowe i techniczne pozwalające na wykonanie każdego rodzaju palet z uwzględnieniem warunków jakościowych i ilościowych. W Zakładzie Drzewnym stworzone zostały duże możliwości efektywnego dostosowania się do potrzeb odbiorcy ze względu na własne pozyskiwanie tarcicy i jej dalszy przerób. Oferujemy między innymi:

Paleta EPAL 1200x800 suszona.

Wilgotność elementów nie może przekraczać 22%. Produkowana w oparciu o obowiązującą normę UIC 453-2 wydaną 09.02.2009 r. Paleta nowa gatunek I. Wytrzymująca równomiernie rozłożony ładunek o masie 1500 kg, maksymalny ładunek przy spiętrzeniu paletowych jednostek ładunkowych 4000 kg. Zgodnie z normą  produkcja może odbywać się z drewna mieszanego tj. iglastego i liściastego. Spółdzielnia produkuje powyższą paletę w 80% z drewna iglastego natomiast używane przez nas drewno liściaste to olcha i brzoza. Do produkcji używamy tylko klocka litego, drewnianego (nie używamy klocka trocinowego).

Paleta angielska 1200x1000

Czterowyjściowa suszona, wykonana z drewna iglastego, poddawana obróbce termicznej. Gatunek I, nośność palety 1500 kg. Służy do pakowania wyrobów na eksport drogą lądową i morską.

Paleta czterowyjściowa 1200x1000

Paleta typ angielski, nowa wykonana z tarcicy II gatunku, okorowana. Zastosowanie w palecie tarcicy iglastej i liściastej. Nośność palety 1250 kg. Używana w warzywnictwie i ogrodnictwie.

Paleta przemysłowa 1180x960

Paleta ładunkowa płaska, dwuwejściowa (na płozach). Produkowana zgodnie    z wymogami klienta, gatunek I. Nośność 1250 kg, swoje zastosowanie ma w przemyśle budowlanym do pakowania pustaków, bloczków betonowych.

Dekle o wymiarach 1200x1000 i 1200x800

Dekle służące do przykrycia ładunku na palecie o wymiarach 1200x1000 i 1200x800. Wykonane z drewna iglastego suchego po obróbce termicznej. Wilgotność 16-20%.