O FIRMIE

Spółdzielnia Inwalidów imienia Zygmunta Starego w Kozienicach w Likwidacji była zakładem z ponad 65-cio letnią tradycją. Została powołana do życia w roku 1951 i wpisana do Rejestru Spółdzielni prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Radomiu pod numerem RSA – 102. Do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, Spółdzielnia, została wpisana w dniu 09.06.2004 r. pod numerem KRS 0000209927. W ciągu tego okresu Firma nasza uległa znacznym przemianom i przekształceniom, a profil produkcji został unowocześniony i rozszerzony.

 

Misją Spółdzielni było prowadzenie takiej działalności gospodarczej, która umożliwiała rehabilitację osób niepełnosprawnych w procesie pracy i zaspokojenie potrzeby pracy zarobkowej zrzeszającym się w Spółdzielni osobom niepełnosprawnym.

Realizowaliśmy działalność we wspólnym przedsiębiorstwie prowadzonym na zasadach samorządu spółdzielczego i rachunku ekonomicznego dostarczając naszym Klientom wysokiej jakości produkty po korzystnych cenach. Zapewnialiśmy naszym Kontrahentom pełną satysfakcję stale rozwijając ofertę produktową. Założeniem, które przejęliśmy i realizowaliśmy od początku istnienia było wytwarzanie produktów spełniających oczekiwania Klienta oraz najwyższe normy jakości. Staraliśmy się aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności.

Niestety zmiana sytuacji gospodarczej i prawnej, która nastąpiła w ostatnich latach, sprawiła, że większość społdzielni zaczeła chylić się ku upadkowi. Brak możliwości uzyskania wystarczającej ilości środków na zakup materiałów do produkcji, ze względu na złe wyniki finansowe nie pozwolił na zwiększenie produkcji, co było warunkiem niezbędnym do wyjścia spółdzielni "na prostą". Również inne próby uratowania spółdzielni (sprzedaż części zakładu, leasing zwrotny na nieruchomości, przekształcenie w spóldzielnie socjalną) lub uratowania przynajmniej części miejsc pracy poprzez sprzedaż całego zakładu skończyły się niepowodzeniem.