Informacja o likwidacji Spółdzielni

 

Oświadczenie

 

Szanowni Państwo,

Od dnia 1.03.2018 roku spółdzielnia jest w stanie w stanie likwidacji zgodnie z prawem spółdzielczym a ja jestem jej likwidatorem.

Dokumenty potwierdzające przebieg procesu likwidacji są załączone pod tekstem oświadczenia.

Wszyscy pracownicy w miesiącu marcu b.r. otrzymali wypowiedzenia i z końcem czerwca nastąpi rozwiązanie umowy o pracę.

W kwietniu 2018 roku została całkowicie wygaszona produkcja.

Podejmowane próby sprzedaży spółdzielni, zarówno jako zakładu produkcyjnego, czy jako całości majątku oraz inne formy współpracy (przekształcenie, zawiązanie spółki czy znalezienie inwestora strategicznego) skończyły się niepowodzeniem.

W związku z tym w dniu 24.06.2018r. zostanie ogłoszony przetarg ofertowy na poszczególne elementy majątku spółdzielni (nieruchomości wraz z budynkami, maszyny i urządzenia). Ogłoszenie ukaże się w ogólnopolskim wydaniu Dziennika Gazeta Prawna oraz będzie emitowane na portalu: przetargi-komunikaty.pl. Szczegółowy opis oraz formularze będą dostępne w zakładce aktualności na naszej stronie.

Z uzyskanych środków zamierzam spłacić zobowiązania zarówno wobec pracowników jak jak i dostawców.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Pioś