II-gi przetarg pisemny na środki trwałe

Likwidator Spółdzielni inwalidów im. Zygmunta Starego, ul. lubelska 69A, 26-900 Kozienice ogłasza drugi przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż środków trwałych w cenie wywoławczej w wysokości 50% wyceny szacunkowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna do dnia 27.06.2018r., do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem „OFERTA” na formularzu, który jest do pobrania poniżej. Oferty można przesyłać  na adres: Spółdzielnia Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach w likwidacji, ul. lubelska 69A, 26-900 Kozienice  lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00 w sekretariacie spółdzielni.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  27.06.2018r.  o  godz. 12:00 w sekretariacie spółdzielni

Nieruchomości, maszyny i urządzenia można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00.

Formularze oferty oraz tabela z wykazem i cenami wywoławczymi środków trwałych jest do pobrania poniżej.

Ofery poniżej ceny wywoławczej nie gwarantują zakupu środka trwałego.