AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 20.06.2018r.
2018-06-28 16:01:24

Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 20.06.2018r.

Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 20.06.2018r.

II-gi przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż nieruchomości działki nr 3974.
2018-06-20 15:27:37

II-gi przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż nieruchomości działki nr 3974.

Likwidator Spółdzielni Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach w likwidacji, ul. Zygmunta Starego 69A, 26-900 Kozienice ogłasza przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż nieruchomości działki nr 3974. Opis : Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kozienicach przy ul. Lubelskiej, gmina Kozienice, powiat kozienicki, województwo mazowieckie ozn. działka gruntu nr: 3974 o pow. 0,1368 ha. Działka gruntu posiada kształt prostokąta, jest ogrodzona, zlokalizowana w odległości około 0,7 km w kierunku południowym od centrum miasta Kozienice, przylega do drogi krajowej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona na terenach usług publicznych. Uzbrojenie terenu w media - pełne: energia elektryczna, wodociąg, gaz, kanalizacja sanitarna. Dla nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kozienicach, Księga wieczysta Nr RA1K/00041606/5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna do dnia 27.06.2018r. do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem „OFERTA” na formularzu oraz zaparafowanego wzoru umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości pod warunkiem, które są do pobrania poniżej. Wartość szacunkowa z operatu szacunkowego (kwiecień 2017r.) wynosi 479.000 zł. Cena wywoławcza wynosi 80% wartości operatu szacunkowego, t.j. 382.200 zł netto. Oferty można przesyłać  na adres: Spółdzielnia Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach w likwidacji, ul. Zygmunta Starego 69A, 26-900 Kozienice  lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00 w sekretariacie spółdzielni. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  27.06.2018r.  o  godz. 12:00 w sekretariacie spółdzielni Formularz oferty, wzór umowy, aktualne wpisy w KW oraz operat szacunkowy jest udostępniony pod ogłoszeniem. Sprzedający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

II-gi przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż nieruchomości działki nr 3966/2.
2018-06-20 12:31:18

II-gi przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż nieruchomości działki nr 3966/2.

 Likwidator Spółdzielni Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach w likwidacji, ul. Zygmunta Starego 69A, 26-900 Kozienice ogłasza przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż nieruchomości działki nr 3966/2. Opis : Nieruchomość gruntowa położona w Kozienicach, gmina Kozienice, powiat kozienicki, województwo mazowieckie ozn. działka gruntu nr 3966/2 o pow. 0,1586 ha. Działka gruntu posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest w części ogrodzona, zlokalizowana w odległości około 0,9 km w kierunku południowym od centrum miasta Kozienice, dojazd na nieruchomość poprzez działkę sąsiednią nr 3965/3 (służebność drogi koniecznej) od strony ulicy Polnej (droga publiczna, gminna) o nawierzchni z bloczków betonowych. Nieruchomość położona na terenach usług publicznych, jest zabudowana budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 612 m² stanowiącym własność Spółdzielni Inwalidów w Kozienicach. Uzbrojenie terenu w media -  energia elektryczna, w działce sąsiedniej: wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć c.o. Dla nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kozienicach, Księga wieczysta Nr RA1K/00023372/3 .Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna do dnia 27.06.2018r. do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem „OFERTA” na formularzu oraz zaparafowanego wzoru umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości pod warunkiem, które są do pobrania na stronie poniżej. Wartość szacunkowa z operatu szacunkowego (kwiecień 2017r.) wynosi 505.000 zł. Cena wywoławcza wynosi 55% wartości operatu szacunkowego, t.j. 277.750 zł netto. Oferty można przesyłać  na adres: Spółdzielnia Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach w likwidacji, ul. Zygmunta Starego 69A, 26-900 Kozienice  lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00 w sekretariacie spółdzielni. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  27.06.2018r.  o  godz. 12:00 w sekretariacie spółdzielni Formularz oferty, wzór umowy, aktualne wpisy w KW oraz operat szacunkowy jest udostępniony pod ogłoszeniem Sprzedający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

II-gi przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż nieruchomości działki nr 3965/3.
2018-06-20 12:11:15

II-gi przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż nieruchomości działki nr 3965/3.

Likwidator Spółdzielni Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach w likwidacji, ul. Zygmunta Starego 69A, 26-900 Kozienice ogłasza przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż nieruchomości działki nr 3965/3. Opis : Nieruchomość gruntowa położona w Kozienicach przy ul. Lubelskiej, gmina Kozienice, powiat kozienicki, województwo mazowieckie ozn. działka gruntu nr 3965/3 o pow. 1,1130 ha. Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 10.08.2094r. posiada kształt zbliżony do ściętego prostokąta, jest ogrodzona, zlokalizowana w odległości około 0,8 km w kierunku południowym od centrum miasta Kozienice, dojazd na nieruchomość z ulicy Polnej o nawierzchni z bloczków betonowych. Nieruchomość położona na terenach usług publicznych, jest zabudowana budynkami o charakterze produkcyjno – magazynowym o łącznej pow. użytkowej 3.852,53 m² stanowiącymi własność Spółdzielni Inwalidów w Kozienicach. Uzbrojenie terenu w media -  energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć c.o. Dla nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kozienicach, Księga wieczysta Nr RA1K/00038348/4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna do dnia 27.06.2018r. do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem „OFERTA” na formularzu oraz zaparafowanego wzoru umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości pod warunkiem, które są do pobrania na stronie poniżej. Wartość szacunkowa z operatu szacunkowego (kwiecień 2017r.) wynosi 3.132.000 zł. Cena wywoławcza wynosi 30% wartości operatu szacunkowego, t.j. 939.600 zł netto. Oferty można przesyłać  na adres: Spółdzielnia Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach w likwidacji, ul. Zygmunta Starego 69A, 26-900 Kozienice  lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00 w sekretariacie spółdzielni. Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  27.06.2018r.  o  godz. 12:00 w sekretariacie spółdzielni Formularz oferty, wzór umowy, aktualne wpisy w KW oraz operat szacunkowy jest udostępniony pod ogłoszeniem Sprzedający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

II-gi przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż nieruchomości działki nr 3964/1.
2018-06-20 11:50:20

II-gi przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż nieruchomości działki nr 3964/1.

Likwidator Spółdzielni Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach w likwidacji, ul. Zygmunta Starego 69A, 26-900 Kozienice ogłasza przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż nieruchomości działki nr 3964/1. Opis : Nieruchomość gruntowa położona w Kozienicach przy ul. Lubelskiej, gmina Kozienice, powiat kozienicki, województwo mazowieckie ozn. działka gruntu nr 3964/1 o pow. 1,0998 ha. Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 22.10.2092r. posiada kształt trapezu, jest ogrodzona, zlokalizowana w odległości około 0,8 km w kierunku południowym od centrum miasta Kozienice, dojazd drogą wewnętrzną publiczną  do drogi krajowej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona na terenach usług publicznych, jest zabudowana budynkami o charakterze produkcyjno – magazynowo – biurowymi o łącznej pow. użytkowej 5.912,77 m² stanowiącymi własność Spółdzielni Inwalidów w Kozienicach. Uzbrojenie terenu w media -  energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć c.o. Dla nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kozienicach, Księga wieczysta Nr RA1K/00004506/3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna do dnia 27.06.2018r. do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem „OFERTA” na formularzu oraz zaparafowanego wzoru umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości pod warunkiem, które są do pobrania na stronie poniżej. Wartość szacunkowa z operatu szacunkowego (kwiecień 2017r.) wynosi 7.967.000 zł. Cena wywoławcza wynosi 30% wartości operatu szacunkowego, t.j. 2.390.100 zł netto. Oferty można przesyłać  na adres: Spółdzielnia Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach w likwidacji, ul. Zygmunta Starego 69A, 26-900 Kozienice  lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00 w sekretariacie spółdzielni. Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od godz.8:00 do 13:00. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  27.06.2018r.  o  godz. 12:00 w sekretariacie spółdzielni Formularz oferty, wzór umowy, aktualne wpisy w KW oraz operat szacunkowy jest udostępniony pod ogłoszeniem Sprzedający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

II-gi przetarg pisemny na środki trwałe
2018-06-20 10:48:27

II-gi przetarg pisemny na środki trwałe

Likwidator Spółdzielni inwalidów im. Zygmunta Starego, ul. lubelska 69A, 26-900 Kozienice ogłasza drugi przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż środków trwałych w cenie wywoławczej w wysokości 50% wyceny szacunkowej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna do dnia 27.06.2018r., do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem „OFERTA” na formularzu, który jest do pobrania poniżej. Oferty można przesyłać  na adres: Spółdzielnia Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach w likwidacji, ul. lubelska 69A, 26-900 Kozienice  lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00 w sekretariacie spółdzielni. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  27.06.2018r.  o  godz. 12:00 w sekretariacie spółdzielni Nieruchomości, maszyny i urządzenia można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00. Formularze oferty oraz tabela z wykazem i cenami wywoławczymi środków trwałych jest do pobrania poniżej. Ofery poniżej ceny wywoławczej nie gwarantują zakupu środka trwałego.

Ogłoszenie wyników przetargu
2018-06-12 13:26:28

Ogłoszenie wyników przetargu

Przetarg pisemny ofertowy na środki trwałe
2018-05-24 08:48:02

Przetarg pisemny ofertowy na środki trwałe

Przetarg ofertowy, pisemny - nieruchomość 3964/1
2018-05-24 08:26:38

Przetarg ofertowy, pisemny - nieruchomość 3964/1

Przetarg ofertowy, pisemny - nieruchomość 3965/3
2018-05-24 08:25:01

Przetarg ofertowy, pisemny - nieruchomość 3965/3

Przetarg ofertowy, pisemny - nieruchomość 3966/2
2018-05-23 23:50:03

Przetarg ofertowy, pisemny - nieruchomość 3966/2

Przetarg ofertowy, pisemny - nieruchomość 3966/2

Przetarg ofertowy pisemny - nieruchomość nr 3974
2018-05-23 12:12:39

Przetarg ofertowy pisemny - nieruchomość nr 3974

Przetarg ofertowy pisemny - nieruchomość nr 3974

Informacja o likwidacji Spółdzielni
2018-05-23 11:44:05

Informacja o likwidacji Spółdzielni

  Oświadczenie

Nowy Prezes Zarządu Spółdzielni Inwalidów.
2016-12-07 16:30:53

Nowy Prezes Zarządu Spółdzielni Inwalidów.

W dniu 07.12.2016 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pana Dariusza Narojczyka odwołując go z funkcji Członka Zarządu-Prezesa Zarządu. W tym samym dniu powołany został nowy Prezes Zarządu Spółdzielni Inwalidów w Kozienicach. Funkcję Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza Spółdzielni Inwalidów w Kozienicach powierzyła Panu Grzegorzowi Pioś. 

Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu - Prezesa Zarządu
2016-10-24 22:33:44

Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu - Prezesa Zarządu

W dniu 24.10.2016 roku Pan Dariusz Narojczyk złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji Członka Zarządu - Prezesa Zarządu Spółdzielni Inwalidów w Kozienicach.

Nominacja do Polskiej Nagrody Jakości 2016
2016-06-14 09:18:27

Nominacja do Polskiej Nagrody Jakości 2016

  W związku ze zbliżającym się IV Kongresem Przedsiębiorczości, który odbędzie się w dnia 27-28 października, w Lublinie  z radością iformujemy, iż Spółdzielnia Inwalidów w Kozienicach otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Jakości 2016 za wieloletnie doświadczenie oraz najwyższy poziom świadczonych usług, w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcje: Biznes Plus w Gazecie Wyborczej i Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej. Nadchodzący Kongres to około 30 paneli dyskusyjnych, 2 dni rozmów poświęconych poszczególnym sektorom gospodarki, m.in.: tereny inwestycyjne miast i gmin, społeczna odpowiedzialność biznesu, a także zakładom pracy chronionej.  Motywem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu jest Trójpodział polskiej gospodarki: biznes-nauka-samorząd. Przekładając to na zaplanowane dyskusje, partnerami merytorycznymi poszczególnych konferencji będą podmioty, które skutecznie wdrażają wysokie standardy zarządzania w swoim środowisku pracy lub pozyskują fundusze na realizację projektów i inwestycji.Zapraszamy na stronę Kongresu www.polskikongres.pl

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
2016-04-27 10:51:46

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członkowie Spółdzielni zaakceptowali zmianę Statutu wprowadzającą jednoosobowy Zarząd, który będzie reprezentowany przez Prezesa Zarządu. Obecnie zmiana oczekuje na wpis do KRS.

Wybór nowego Członka Zarządu - Prezesa Zarządu.
2016-01-28 10:50:54

Wybór nowego Członka Zarządu - Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Inwalidów w Kozienicach, na posiedzeniu w dniu 28.01.2016 odwołała dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Bronisława Dudka i powołała na to miejsce Pana Dariusza Narojczyka, długoletniego pracownika Spółdzielni i jej dotychczasowego Głównego Księgowego.

Zmiany w Zarządzie Spółdzielni.
2015-07-22 10:49:37

Zmiany w Zarządzie Spółdzielni.

Na swoim pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Nadzorcza dokonała zmian w Zarządzie Spółdzielni odwołując Pana Sławomira Kolasińskiego z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu i powołując na to miejsce Panią Mariolę Podsiadłą, długoletniego pracownika Spółdzielni i jej dotychczasowego Kierownika Zakładu Zgrzewarek.

Wybór Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.
2015-06-17 10:47:23

Wybór Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.

W dniu 17.06.2015 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, na którym wybrani zostali Członkowie Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję 2015-2018. W skład nowo wybranej Rady Nadzorczej weszli:

Informacja o likwidacji Spółdzielni
2018-05-22 09:57:36

Informacja o likwidacji Spółdzielni

  Oświadczenie